NIRP

DYREKTOR INSTYTUTU

Bartłomiej Kuberski
tel. 724 10 18 18
e-mail: b.kuberski@przedsiebiorcy.pl

Adres korespondencyjny:
ul. Popas 7
02-196 Warszawa
tel./fax (22) 609 18 10
tel.: (22) 609 20 69
e-mail: sekretariat@nirp.pl