NIRP

ANDRZEJ STĘPNIEWSKI

Przewodniczący Rady Programowej Federacji Przedsiębiorcy.pl, Honorowy Prezes Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza, inicjator ruchu „Szlachetni”, były członek Komisji Trójstronnej i Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, długoletni działacz społeczny, a także przedsiębiorca.

PROF. DR HAB. ROBERT KMIECIAK

Dr hab. w zakresie nauk o polityce, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kieruje zespołem politologów skupionych wokół Zakładu Badań Władzy Lokalnej i Samorządu funkcjonującego w strukturze Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz polityce regionalnej. Autor szeregu publikacji poświęconych tematyce samorządowej. Współautor projektu ustawy o izbach przemysłowo-handlowych.

DR PAWEŁ ANTKOWIAK

Adiunkt w Zakładzie Badań Władzy Lokalnej i Samorządu na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz programu UNIKAT „Unikatowy Absolwent”. Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. organizacji kształcenia oraz Dyrektor Szkoły Wychowania Fizycznego i Sportu UAM w Poznaniu. Ekspert i doradca w jednostkach samorządu terytorialnego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą funkcjonowania samorządu terytorialnego, zawodowego i gospodarczego, a także polityki lokalnej. Współautor projektu ustawy o izbach przemysłowo-handlowych.

DR DARIUSZ GRABOWSKI

Urodzony 28 sierpnia 1950 r. w Warszawie. Pochodzi z polskiej, patriotycznej rodziny. W latach 2004 – 2009 Poseł do Parlamentu Europejskiego z województwa mazowieckiego. W latach 1997 – 2004 Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Doradca ekonomiczny Premiera Rządu RP Jana Olszewskiego. Od szeregu lat i obecnie prowadzi własne przedsiębiorstwo. Jest współzałożycielem i działaczem Klubu Inteligencji Polskiej i środowisk kresowych.

 
 

Budownictwo

BARBARA REDUCH-WIDELSKA

Prezes Zarządu Korporacji Przedsiębiorców Budowlanych UNI-BUD, od 40 lat związana jest z branżą budowlaną.
Uczestniczka staży i szkoleń zagranicznych, w tym m.in.: dwumiesięcznego stażu we Francji z zakresu zarządzania i finansowania budownictwa społecznego HLM (w Polsce TBS), zorganizowanego i finansowanego przez francuskie Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej, Mieszkalnictwa i Transportu oraz specjalistycznych konferencji i szkoleń organizowanych przez Europejską Federację Przemysłu Budowlanego FIEC, inne organizacje pracodawców i stowarzyszenia branżowe w Niemczech, Francji, Belgii. Od 24 lat jest Prezesem Zarządu Korporacji Przedsiębiorców Budowlanych UNI-BUD gdzie m.in. opracowała i wdrożyła wiele nowatorskich projektów służących eksporterom usług. We współpracy z wybitnymi Ekspertami zorganizowała prawie 200 konferencji, seminariów, szkoleń, misji gospodarczych i warsztatów. Autorka szeregu publikacji, analiz, raportów, opinii prawnych i projektów dotyczących warunków świadczenia usług w krajach UE i EOG. Doświadczenie swoje wykorzystuje również w pracach licznych komisji i zespołów działających na rzecz rozwoju firm, zwłaszcza tych z grupy MSP, oraz w działalności szkoleniowej adresowanej do eksporterów usług. Uczestniczy aktywnie w krajowych i międzynarodowych inicjatywach promujących i wspierających polskie firmy. Współpracuje z organizacjami międzynarodowymi.
W ostatnich latach pełniła społecznie wiele funkcji na rzecz szeroko rozumianego środowiska budowlanego – była m.in. Prezesem Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości, członkiem Prezydium Kongresu Budownictwa, Współprzewodniczącą Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej. Od 2015 r. jest Członkiem Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl.
Za pracę społeczną i zawodową odznaczona orderami i odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz licznymi nagrodami i wyróżnieniami od organizacji i stowarzyszeń.

Transport

ADAM WYKOWSKI

Prezes Zarządu spółki Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu sp. z o.o. w Warszawie. Posiada wykształcenie ekonomiczne, które uzyskał na Uniwersytecie w Białymstoku. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał na Akademii Finansów w Warszawie. Z transportem związany od roku 2007. W latach 2007-2014 pełnił funkcję prezesa Zarządu Spółek transportowych. Jest jednym z inicjatorów oraz Członków Założycieli pierwszego w Polsce Klastra Przewozu Osób z siedzibą w Olsztynie, który powstał 28 lutego 2013 r.
Wiceprzewodniczący Zarządu Pracodawców Transportu Publicznego.
Mediator wewnętrzny w Polskiej Izbie Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie.
Prowadzi mediacje w sprawach pracowniczych oraz rokowania w sprawie Zakładu Układu Zbiorowego Pracy.
Ukończył kierunek Zarządzania Ryzykiem na Akademii Finansów w Warszawie, specjalistyczny kurs i szkolenie dla mediatorów prowadzone przez ACAS z Wielkiej Brytanii.
Dr A. Wykowski jest długoletnim, doświadczonym pracownikiem dydaktycznym oraz praktykiem z wieloletnim stażem w różnych sektorach gospodarki. Interesuje się różnymi aspektami ekonomicznymi z zakresu transportu publicznego.
Członek Centrum Wsparcia Przedsiębiorców przy Pracodawcach RP w Warszawie – Mediator.

Prawo podatkowe

TOMASZ MOSZCZYŃSKI

Manager UHY ECA – doradca podatkowy; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; od początku kariery zawodowej specjalizuje się w prawie podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako asystent doradcy podatkowego współpracując z kancelarią doradcy podatkowego, a następnie jako doradca podatkowy w spółce doradczej. Specjalizuje się w problematyce dotyczącej podatku od towarów i usług. Doświadczony wykładowca i autor materiałów szkoleniowych oraz licznych artykułów o tematyce podatkowej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zarówno pojedynczych szkoleń, jak również specjalistycznych kursów z zakresu prawa podatkowego.

EDYTA KRZYWAŃSKA

Associate Partner UHY ECA – prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12676); absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2009 r. zawodowo związana z doradztwem podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dziale doradztwa podatkowego w jednej z największych polskich firm doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w problematyce dotyczącej kontroli podatkowej, prowadzenia postępowań podatkowych oraz sądowoadministracyjnych w zakresie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

 
 

Prawo podatkowe

TOMASZ MOSZCZYŃSKI

Manager UHY ECA – doradca podatkowy; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; od początku kariery zawodowej specjalizuje się w prawie podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako asystent doradcy podatkowego współpracując z kancelarią doradcy podatkowego, a następnie jako doradca podatkowy w spółce doradczej. Specjalizuje się w problematyce dotyczącej podatku od towarów i usług. Doświadczony wykładowca i autor materiałów szkoleniowych oraz licznych artykułów o tematyce podatkowej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zarówno pojedynczych szkoleń, jak również specjalistycznych kursów z zakresu prawa podatkowego.

DR ROMAN SEREDYŃSKI

Partner Zarządzający UHY ECA, Biegły rewident – doktor nauk ekonomicznych, tytuł naukowy zdobywał w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Diligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Obecnie sprawuje funkcję Partnera Zarządzającego w Grupie UHY ECA. Autor licznych artykułów i publikacji z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej, ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

MARIA JOLANTA BATYCKA-WĄSIK

Wójt Gminy Lesznowola od 1998 roku. Absolwentka prawa Samorządowego Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowych Studiów Zarządzania i Marketingu oraz Podyplomowych Studiów „Prawo Europejskie Samorządu Terytorialnego” w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W 2011 roku ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych PAN, obecnie w trakcie przewodu doktorskiego. Laureatka licznych nagród i wyróżnień, m.in.: „Wójt Roku 2001” w konkursie zorganizowanym przez I Program Telewizji Polskiej, „Najlepszy Samorządowiec 2005 Roku”; „Najlepszy Wójt 2009 Roku”, „Najlepszy Wójt Roku 2010”, „Najlepszy Wójt Roku 2011”, „Kobieta Sukcesu Mazowsza 2011”, „Europejczyk Roku 2011”, „Samorządowy Menadżer Regionu 2011”, „Najlepszy Wójt Roku 2012”, „Samorządowy Menadżer Roku 2012” w ramach konkursu Gmina Fair Play, „VIP Biznesu 2013”, „Businesswoman Roku 2013”, „Najlepszy Wójt Roku 2013”, „Samorządowy Menadżer Regionu 2014”, „VIP Samorządu 2014”, wyróżniona także nagrodą specjalną z okazji 25-lecia Wolności RP czy nagrodą Bene Meritus (Dobrze Zasłużony) przyznaną przez Europejski Klub Biznesu Polska. Odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP, Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, złotym medalem Za zasługi dla Obronności Kraju, srebrną odznaką Przyjaciel Dziecka, Odznaką Honorową Polskiego Związku Niewidomych, odznaką Za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, złotą odznaką Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, złotą odznaką „Za zasługi dla spółdzielczości bankowej im. Franciszka Stefczyka”, odznaką Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego, Złotym medalem za zasługi dla Policji, srebrnym medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Odznaką Honorową za zasługi dla Samorządu Terytorialnego przyznana przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. Zawsze uśmiechnięta, profesjonalna, w pracy i w życiu kieruje się zasadą: NAJWAŻNIEJSI SĄ LUDZIE. Interesuje się literaturą, sportem i muzyką, lubi też podróżować.

Prawo

SYLWIA MŁYŃSKA

Radca Prawny, doświadczenie zawodowe zdobywała w uznanych kancelariach prawnych oraz w spółkach prawa handlowego.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Posiada również bogate doświadczenie w prawie budowlanym i nieruchomości. Obsługuje pod kątem prawnym cały proces inwestycyjny, począwszy od sporządzania skomplikowanych umów o roboty budowlane dla znaczących kontrahentów, z uwzględnieniem aspektów korporacyjno-prawnych (SPV), skończywszy na tworzeniu umów rezerwacyjnych, umów sprzedaży lokalu mieszkalnego, zgodnie z tzw. ustawą deweloperską. Kontraktuje przy umowach zapewniających infrastrukturę budowlaną projektów budowlanych. Sporządza umowy o prace architektoniczno – budowlane. Specjalizuje się również w zagadnieniach związanych z tzw. prawem kosmetycznym. Obsługuje polskich producentów kosmetyków, dystrybutorów i konfekcjonerów. Udziela wsparcia prawnego przy wprowadzaniu kosmetyku na rynek, jego oznakowaniu i rejestracji, a także wycofaniu kosmetyku z obrotu. Uczestniczy w postępowaniach administracyjnych z udziałem Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Inspekcji Handlowej. Swoim doświadczeniem wspiera przedsiębiorców kosmetycznych w zakresie budowania i ochrony marki, w tym znaku towarowego oraz ochrony prawnej receptur. Reprezentuje przedsiębiorców kosmetycznych na etapie sądowym i pozasądowym w sprawach o zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

PIOTR PODGÓRSKI

Radca Prawny, Wiceprezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl. W głównej mierze zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych. Aktywnie działa na rzecz Mazowieckiego Zrzeszenia Przemysłu Handlu i Usług, w którym pełni funkcję głównego prawnika. Ekspert w zakresie prawa sportowego w Instytucie Allerhanda. Posiada doświadczenie zdobyte w kancelariach prawnych oraz spółkach z zakresu wielu dziedzin prawnych. W ostatnim czasie jako In-house lawyer obsługiwał największą w Polsce firmę leasingową o zasięgu międzynarodowym. Zdobywał również doświadczenie w spółkach z sektora wojskowego. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej (prawo autorskie, znaki towarowe, prawo prasowe), ochronie dóbr osobistych (zadośćuczynienie za krzywdę), prawie antymonopolowym: ochrona konkurencji i konsumentów, szeroko rozumianym prawie gospodarczym oraz prawie cywilnym. Posiada doświadczenie w negocjowaniu kontraktów, eliminowaniu ryzyk prawnych związanych z prowadzeniem spółki oraz przeprowadzaniu audytów prawnych (due diligence). Autor fachowych publikacji oraz komentarzy prawniczych w Rzeczpospolitej, Dzienniku Gazecie Prawnej, Gazecie Finansowej. Służy głosem eksperckim w audycjach radiowych oraz programach telewizyjnych. Bierze udział w licznych konferencjach biznesowych.