NIRP

BARTŁOMIEJ KUBERSKI – DYREKTOR INSTYTUTU

Doświadczony handlowiec i przedsiębiorca. Specjalista sprzedaży na rynkach B2B oraz B2C. Pomysłodawca i Twórca portalu OneDayBusiness.

Pełnił funkcję Dyrektora asystującego w organizacji zrzeszającej Przedsiębiorców BNI, Prezesa Zarządu grupy przedsiębiorców należących do BNI, Dyrektora oddziału franczyzowego projektu SmartCities, Dyrektora Globalnego w projekcie Stamper.

Obecnie Dyrektor Regionu Śląsk w Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl – CEO projektu rekomendowani.net, katalogu Firm rekomendowanych,  CEO&Founder w projekcie OneDayBusiness – portalu tworzącego społeczność handlowca freelancera.

Doświadczeniem wspiera inicjatywy związane z nowoczesnymi technologiami, swoją wiedzą dzieli się jako szkoleniowiec oraz specjalista sprzedaży.